Verantwoording

Overzicht van resultaten

Financieel Jaaroverzicht 2022

U vindt hier het financieel jaaroverzicht over 2022 en de de balans eind 2022.

U kunt een uitgebreide toelichting lezen in het jaarverslag over 2022.

Beloningsbeleid

De aanstelling van alle bestuursleden is onbezoldigd.
Voor overige vrijwilligers, bijvoorbeeld voor beheer van het gebouw, houdt de stichting de mogelijkheid open om een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Beleidsplan

Op de pagina Informatie vindt u ons beleid zoals vastgelegd in ons Beleidsplan.