Algemene informatie

Geschiedenis en achtergrond van de stichting

Informatie

De Gemeente De Ontmoeting heeft sinds 2011 een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Er kwam in 2012 weer een eigen predikant en in samenwerking met de IZB zijn missionaire projecten uitgevoerd gericht op de wijk rond De Ontmoeting. Voor dat missionaire werk is het kerkgebouw in de wijk van essentieel belang. Sinds 2020 is er een pioniersplek in samenwerking met stichting Evangelie en Moslims.

Op 2 november 2011 is de Stichting De Ontmoeting Almelo opgericht. De stichting heeft ten doel:

Gemeente De Ontmoeting (hetzij als wijkgemeente, hetzij als zelfstandige gemeente) te Almelo en zijn leden middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit zij gestalte kunnen geven aan hun missionaire opdracht.

Het kerkgebouw aan de Hoornbladstraat dat werd gehuurd is in 2015 door de stichting met geld van gemeenteleden gekocht. Vervolgens is het gebouw en de parkeerplaats in 2019-2020 gerenoveerd en is er een nieuwe zaal aangebouwd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen.

Bekijk hier de statuten van de stichting.

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer:
NL68 RABO 0174 9082 61 t.n.v. Stichting De Ontmoeting Almelo.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister (KvK-nummer 56450648) en heeft de ANBI status verkregen en daarmee is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.