Activiteitenverslag

Op deze pagina vindt u een verslag van recent gerealiseerde activiteiten.

Activiteiten in 2020

Door de stichting worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd om geld te genereren.

In de afgelopen periode heeft de stichting het initiatief genomen om de inzameling van oud papier op zich te nemen. Met dank aan een bestuurslid mocht en mag er op de laatste zaterdag van de maand een container geplaatst worden op het terrein van het gemeentelid en zijn er verschillende gemeenteleden betrokken bij de inzameling van het oude papier. De opbrengst van het papier komt voor 50% ten goede aan de wijk. Ook de oliebollen actie was opnieuw een succes.

Activiteiten in 2019

Kerkplein
Afgelopen zomer is met behulp van een aantal vrijwilligers uit Hasselt, het gehele kerkplein voorzien van nieuwe bestrating en een goede afvoer. Tevens zijn er parkeervakken gemaakt en is er een tweede poort gerealiseerd om een veiliger afhandeling van de verkeersstroom te bevorderen.