Financiele verantwoording

Overzicht van financiele resultaten

Financieel Jaaroverzicht 2018

U kunt het financieel jaaroverzicht over 2018 als PDF downloaden en inzien.

Toelichting

U kunt een uitgebreide toelichting lezen in het jaarverslag over 2018 welke u hier als PDF kunt downloaden.


Beloningsbeleid

De aanstelling van alle bestuursleden is onbezoldigd.
Voor overige vrijwilligers, bijvoorbeeld voor beheer van het gebouw, houdt de stichting de mogelijkheid open om een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.