Beleidsplan

Missionaire opdracht

Doelstelling

Stichting de Ontmoeting heeft als doelstelling de Gemeente De Ontmoeting (hetzij als wijkgemeente, hetzij als zelfstandige gemeente) te Almelo en zijn leden middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit zij gestalte kunnen geven aan hun missionaire opdracht.